Alain SCHAMPS

Meester Alain SCHAMPS (1961) behaalde in 1984 een diploma in de rechten aan de Université Catholique de Louvain, waar hij ook de agregatie voor het hoger secundair onderwijs behaalde.

Tijdens zijn universitaire cursus behaalde hij ook de titel van beëdigd vertaler Frans-Nederlands (1982).

Meester Alain SCHAMPS legde in 1985 de eed af en is sindsdien lid van de Balie van Doornik.

Hij vervoegde in 1999 ons kantoor en werd één van onze advocaat-vennoten.

Meester Alain SCHAMPS is plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Doornik 1.

Hij wordt regelmatig aangesteld als bewindvoerder.

Hij is vertrouwd met het bankrecht, het kredietrecht en inbeslagnamerecht.

Hij beoefent het burgerlijk aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Hij houdt ook in het bijzonder van het transportrecht, de zakelijke rechten, het landelijkrecht en de pachten.