Interventiegebieden

VAARDIGHEDEN
 • Handelsrecht, vennootschapsrecht en zakenrecht
  Referentieadvocaat :

  Damien CATFOLIS
  Advocaat-vennoot

  Damien CATFOLIS


  • algemeen handelsrecht
  • commerciële contracten
  • ondernemingsrecht
  • bedrijfsoverdracht
  • bedrijfsherstructurering
  • ondernemingen in moeilijkheden, vereffening, reorganisatie, faillissement en gerechtelijk akkoord
  • distributie- en mededingingsrecht (handelsagentuurovereenkomst, verkoopconcessie, franchise, ...)
  • invordering van handelsvorderingen en inning van achterstallige bedragen
  • handelspraktijken en consumentenrecht
  • aansprakelijkheid van bestuurders
  • handelshuurcontracten

 • Bankrecht, kredietrecht en beslagrecht
  Referentieadvocaat:

  Alain SCHAMPS
  Advocaat-vennoot

  Alain SCHAMPS


  • bankrecht
  • kredietovereenkomsten
  • financieel echt
  • schuldinvordering
  • gerechtelijk recht
  • privileges en hypotheken
  • inbeslagnames en middelen tot tenuitvoerlegging

 • Vastgoedrecht, bouwrecht, urbanisme en milieurecht
  Referentieadvocaat:

  Benoît VERZELE
  Advocaat-vennoot

  Benoît VERZELE


  • aankoop en verkoop van onroerend goed
  • eigendommen en mede-eigendommen
  • zakelijke contracten (projecteigenaar, aannemer, architect, ontwerpbureau, onderaannemer, ...)
  • vastgoedmakelaars

 • Sociaal recht
  Referentieadvocaat:

  Axel CABY
  Advocaat-vennoot

  Axel CABY


  • individueel arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, ontslag krijgen of nemen)
  • collectief arbeidsrecht (beschermde werknemer, overname en sluiting van ondernemingen, collectief ontslag)
  • socialezekerheidsrecht

 • Publiek- en administratiefrecht
  Referentieadvocaat:

  Benoît VERZELE
  Advocaat-vennoot

  Benoît VERZELE


  • overheidsaanbestedingen
  • overheidsverantwoordelijkheid
  • onteigeningen
  • vreemdelingenrecht
  • administratief geschil
  • constitutioneel geschil
  • administratieve politie
  • openbare diensten
  • gemeentelijke fiscaliteit
  • urbanisme en milieu
  • administratieve toelatingen

 • Verbintenissenrecht en contractenrecht
  Referentieadvocaat:

  Axel CABY
  Advocaat-vennoot

  Axel CABY


 • Fiscaal recht
  Referentieadvocaat:

  Axel CABY
  Advocaat-vennoot

  Axel CABY


  • inkomstenbelastingen
  • belasting over de toegevoegde waarde
  • successierechten
  • registratie-, hypotheek- en griffierechten
  • diverse belastingen

 • Familie- en vermogensrecht
  Referentieadvocaat:

  Mélanie D’HAENE
  Advocaat-medewerker

  Mélanie D’HAENE


  • staat en capaciteit van personen
  • huwelijk en huwelijkscontracten
  • echtscheiding en scheiding
  • afstamming en adoptie
  • huwelijksvermogensstelsels, schenkingen en erfenissen
  • jeugdrecht

 • Burgerlijk en commercieel huurrecht
  Referentieadvocaat:

  Benoît VERZELE
  Advocaat-vennoot

  Benoît VERZELE


 • Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en verkeersrecht
  Referentieadvocaat:

  Alain SCHAMPS
  Advocaat-vennoot

  Alain SCHAMPS


 • Strafrecht
  Referentieadvocaat:

  Damien CATFOLIS
  Advocaat-vennoot

  Damien CATFOLIS


 • Transportrecht
  Referentieadvocaat:

  Alain SCHAMPS
  Advocaat-vennoot

  Alain SCHAMPS


  • algemeen handelsrecht
  • zakelijke contracten

 • Zakelijke rechten, landelijkrecht, pachtrecht
  Referentieadvocaat:

  Alain SCHAMPS
  Advocaat-vennoot

  Alain SCHAMPS


 • Intellectueel eigendomsrecht
  Referentieadvocaat:


  • auteursrechten
  • patenten
  • merken
  • modellen

 • Sportrecht
  Referentieadvocaat:

  Axel CABY
  Advocaat-vennoot

  Axel CABY


 • Europees recht
  Referentieadvocaat: