Amélie LIVIS

Meester Amélie Livis (1996) behaalde in 2019 een master in de rechten aan de Université Libre van Brussel, met finaliteit burgerlijk en strafrecht.

Ze legde hetzelfde jaar de eed af en trad toe tot ons kantoor.