Referentieadvocaat:

Axel CABY
Advocaat-vennoot

Axel CABY


  • inkomstenbelastingen
  • belasting over de toegevoegde waarde
  • successierechten
  • registratie-, hypotheek- en griffierechten
  • diverse belastingen