Referentieadvocaat :

Damien CATFOLIS
Advocaat-vennoot

Damien CATFOLIS


 • algemeen handelsrecht
 • commerciële contracten
 • ondernemingsrecht
 • bedrijfsoverdracht
 • bedrijfsherstructurering
 • ondernemingen in moeilijkheden, vereffening, reorganisatie, faillissement en gerechtelijk akkoord
 • distributie- en mededingingsrecht (handelsagentuurovereenkomst, verkoopconcessie, franchise, …)
 • invordering van handelsvorderingen en inning van achterstallige bedragen
 • handelspraktijken en consumentenrecht
 • aansprakelijkheid van bestuurders
 • handelshuurcontracten